info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Κατηγορίες Άρθρων // Άρθρα συνεργατών

Κατηγορία

Άρθρα συνεργατών

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι, η μετάθεση τους, σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο προτίμησης τους ή εν γένει διάφορο, από τον τόπο των κυρίων συμφερόντων τους.

Το ζήτημα αυτό, για τα στελέχη των ΕΔ έχει αποσαφηνισθεί με το ν. 3883/2010 σύμφωνα με τον οποίο, για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη, συγκεκριμένα κριτήρια και ιδιαίτερα, στην κατηγορία των κοινωνικών κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη αιτήματα συνυπηρέτησης του προσωπικού με συζύγους:

Σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες συμπεριφορές των στρατιωτικών μπορεί να αποτελέσουν πειθαρχικό παράπτωμα. Σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Κανονισμό πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι πράξεις που τιμωρούνται με πειθαρχικές ποινές. Στην έννοια του όρου πράξη περιλαμβάνεται και η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. 

Ο σκοπός ύπαρξης συστήματος ενδικοφανών προσφυγών είναι η επίλυση των διοικητικών διαφορών στο επίπεδο της διοίκησης και συνακόλουθα ο περιορισμός των υποθέσεων που εισάγονται στα διοικητικά δικαστήρια, άλλως η εισαγωγή τους με εκκαθαρισμένο το πραγματικό και καθορισμένο το πλαίσιο εντός του οποίου θα αχθεί η διαφορά ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Στο χώρο της ποινικής διαδικασίας των στρατιωτικών δικαστηρίων αναγνωρίζονται τα ένδικα μέσα της έφεσης, της αίτησης αναθεώρησης και της αίτησης αναίρεσης.

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων είναι μια διοικητική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνουν χώρα ενέργειες – πράξεις, που αποσκοπούν μετά από διερεύνηση, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, για τις συνθήκες και τα αίτια τέλεσης του διερευνόμενου αντικειμένου, τα οποία αποτυπώνονται στο πόρισμα αυτής.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 193 ΣΠΚ, στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων υπάγονται όσοι είναι στρατιωτικοί κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης.

Κάθε στρατιωτικός δικαιούται να παραπονεθεί αν θεωρήσει ότι αδικήθηκε από κάποια διαταγή που του δόθηκε ή από κάποια ενέργεια ή μέτρο των προϊσταμένων του, αφού νωρίτερα υπακούσει και συμμορφωθεί πλήρως στη διαταγή ή στα μέτρα που λήφθηκαν. Οι αξιωματικοί, οι ανθυπασπιστές και οι μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες οφείλουν να υποβάλλουν γραπτά τα παράπονά τους, υποβάλλοντας τη λεγόμενη αναφορά παραπόνων.

Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι δόκιμοι και οι υπάλληλοι με θητεία, έχουν τη δυνατότητα να προσβάλουν με το ένδικο βοήθημα της υπαλληλικής προσφυγής τις ακόλουθες πράξεις: α) τις αποφάσεις των υπηρεσιακών ή πειθαρχικών συμβουλίων, με τις οποίες αποφασίζεται για οποιοδήποτε λόγο η παύση ή ο υποβιβασμός τους, β) τις πειθαρχικές αποφάσεις:  1) των Υπουργών, των προϊσταμένων των ανεξάρτητων αρχών, του Διοικητή του Αγίου Όρους καθώς και του διοικητή ή του προέδρου συλλογικού οργάνου που διοικεί ΝΠΔΔ, με τις οποίες επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή, 2) του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβο

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3900/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4446/2016, οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο ενώπιον οποιουδήποτε Διοικητικού Δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πράξη τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΣτΕ, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του αρμόδιου καθ’ ύλην Τμήματος, ύστερα από αίτημα ενός των διαδίκων ή του Γενικού Επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων, όταν με αυτό τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων.

Το άρθρο 210 ΚΔΔικ εισάγει για πρώτη φορά στο ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο τον θεσμό της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης ως μορφή προσωρινής δικαστικής προστασίας την οποία συνάπτει πλέον τόσο με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής όσο και με το ένδικο βοήθημα της αγωγής.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Άρθρα συνεργατών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr