info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Κατηγορίες Άρθρων // Πειθαρχικά Συμβούλια Στρατιωτικών

Κατηγορία

Πειθαρχικά Συμβούλια Στρατιωτικών

Οι αποφάσεις των πρωτοβαθμίων πειθαρχικών συμβουλίων προσβάλλονται με ενδικοφανή προσφυγή, η οποία εκδικάζεται ενώπιον των δευτεροβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων. Περαιτέρω, οι αποφάσεις δευτεροβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων σε βάρος στρατιωτικών, υπόκεινται κατ’ αρχήν σε αίτηση ακυρώσεως που ασκείται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρου 95 παρ. 1 α΄του Συντάγματος. Σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α΄ ν.

Η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας επιβάλλει την αναλογία μεταξύ του επιβαλλόμενου επαχθούς μέτρου της πειθαρχικής ποινής και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτό, υπό την έννοια ότι πρέπει να είναι κατάλληλο, αναγκαίο και το ηπιότερο, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το συμφέρον της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας. Η πράξη επιβολής πειθαρχικής ποινής ελέγχεται για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας από τον ακυρωτικό δικαστή για υπέρβαση ή μη των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας, μέσω του ελέγχου της αιτιολογίας της πράξης.

Με δεδομένο ότι η πράξη επιβολής ποινής είναι διοικητική πράξη, ισχύει ο κανόνας του άρθρου 17 του Κ.Δ.Δ/σίας που κατοχυρώνει νομοθετικά την υποχρέωση αιτιολογίας όλων των ατομικών πράξεων. Πριν την θέση σε ισχύ του Κώδικα, το Συμβούλιο της Επικρατείας , διαπλάθοντας την κατασκευή των «εκ φύσεως αιτιολογητέων πράξεων», είχε κατατάξει σε αυτές τις διοικητικές πράξεις με πειθαρχικό και γενικότερα κυρωτικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών πράξεων επιβολής πειθαρχικών ποινών σε στρατιωτικούς των ΕΔ.

Σε ό,τι αφορά την επιβολή καταστατικών ποινών, διακρίνονται δύο περιπτώσεις: Την απόφαση επιβολής της καταστατικής ποινής της πρόσκαιρης παύσης, χωρίς απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου (για Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές) και τη γνωμοδότηση του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την επιβολή ή μη καταστατικής ποινής (πλην αυτής της πρόσκαιρης παύσης) για Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.11 του ν.3883/10 ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων παραπέμπονται οι «σοβαρές πειθαρχικές υποθέσεις». Τα κριτήρια χαρακτηρισμού μίας υποθέσεως ως σοβαρής, προκειμένου να αχθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, ανιχνεύονται στους Κανονισμούς Πειθαρχίας. Στον ΣΚ 20-1 (άρθρο 63) και στον Καν.Πειθ.ΠΑ (άρθρο 12 παρ.3), ως παράμετροι σοβαρότητας θεωρούνται «η επανάληψη με μεγάλη συχνότητα είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες παραβάσεις ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή παρουσία κατωτέρων ή πολιτών ή σε ξένη χώρα.

Ο Ν.3883/10 (άρθρο 40 παρ.5 εδ.α’), καθώς και το ν.δ. 1400/73 (άρθρο 4 παρ.2), προβλέπουν ονομαστικά τις συνήθεις ποινές των Αξιωματικών κατά σειρά βαρύτητας : α) η επίπληξη, β) ο περιορισμός, γ) η κράτηση και δ) η φυλάκιση, χωρίς να περιλαμβάνουν στις ρυθμίσεις τους άλλο προσδιοριστικό στοιχείο γι΄αυτές.

Οι τρόποι άσκησης της πειθαρχικής δίωξης στρατιωτικών προβλέπονται ενιαία στο άρθρο 40 παρ.2 του ν.3883/10. Ο πρώτος είναι η έκδοση της κλήσης σε απολογία, που αφορά σε όλες τις περιπτώσεις επιβολής συνήθους ποινής, αλλά και στις περιπτώσεις κλήσης για απολογία στο πλαίσιο ένορκης διοικητικής εξέτασης.Ο δεύτερος τρόπος είναι η πράξη παραπομπής σε Πειθαρχικό Συμβούλιο Στρατιωτικών και αφορά σε όλες τις περιπτώσεις επιβολής καταστατικής ποινής πλην της πρόσκαιρης παύσης (και της προσωρινής απόλυσης Ανθστών).

Γενική αρχή του πειθαρχικού δικαίου αποτελεί η καταρχήν αυτοτέλεια και ανεξαρτησία της πειθαρχικής διαδικασίας έναντι κάθε άλλης δίκης ποινικής, αστικής ή διοικητικής. Εντούτοις ο επηρεασμός της πειθαρχικής δίκης από την ποινική είναι δεδομένος, λόγος για τον οποίο έχει εισαχθεί στο πειθαρχικό δίκαιο ο θεσμός της «επαναλήψεως της διαδικασίας», κατόπιν εκδόσεως ποινικής αποφάσεως.

Στο πειθαρχικό δίκαιο υφίσταται αδυναμία του νομοθέτη να συλλαμβάνει και να ρυθμίζει ειδικώς και εξαντλητικώς το πλήθος των αντιπειθαρχικών συμπεριφορών, με αποτέλεσμα να ελλείπει η κατ΄αντιστοιχία απειλή ποινών, στοιχείο που χαρακτηρίζει το ποινικό δίκαιο και εκφράζεται με την αποτυπωμένη στη διάταξη του άρθρου 7 παρ.1 του Συντάγματος αρχή «nullum crimen, nulla poena sine lege».

Εγγραφή στο RSS - Πειθαρχικά Συμβούλια Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr