info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το γεωτεμάχιο, ένα συνεχόμενο τμήμα της επιφανείας του εδάφους της χώρας μαζί με τα επ΄ αυτού κτίσματα. Τα κτηματολογικά διαγράμματα, στα οποία απεικονίζεται η κτηματογραφημένη περιοχή που ανήκει στην αρμοδιότητα κάθε κτηματολογικού γραφείου, τα οποία θα τηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Οι κτηματολογικοί πίνακες, αρχεία καταγραφής προσωρινών εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

Τα κτηματολογικά βιβλία, που αποτελούνται από τα κτηματολογικά φύλλα (έντυπα ή ηλεκτρονικά), στα οποία καταχωρίζονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο κτηματολογικές εγγραφές, αρχικές και μεταγενέστερες. Σε κάθε ακίνητο αντιστοιχεί ένα φύλλο κτηματολογικού βιβλίου, στο οποίο θα καταχωρίζονται όλες οι εγγραφές που το αφορούν.

Ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.), που όπως έχει ανακοινωθεί από τον Ο.Κ.Χ.Ε., είναι ένας 12ψήφιος μοναδικός αριθμός για κάθε γεωτεμάχιο της χώρας, ο οποίος θα είναι 16ψήφιος αν πρόκειται για οριζόντιο ιδιοκτησία πολυκατοικίας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το Εθνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με το νόμο 2664/98 είναι ένα σύστημα νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας, οργανωμένο σε κτηματοκεντρική βάση. Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στον ακριβή καθορισμό των ορίων των ακινήτων, και στην δημοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων και βαρών.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


Η Ελλάδα “μετράει”
“Το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα σε δυναμική εξέλιξη”

Είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και πάντοτε ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε κομματιού γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ακόμη, πηγή πολύτιμων πληροφοριών, απαραίτητων για τις αναπτυξιακές δραστηριότητες της χώρας.

Αναδρομή

Η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής του θεσμού του κτηματολογίου στην Ελλάδα έγινε το 1836 με διάταγμα του Όθωνα. Ακολούθησαν 4.000 περίπου νόμοι, διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις χωρίς όμως ουσιαστικό αντίκρυσμα. Από το 1994, με τις ενέργειες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και του Ελληνικού Κράτους, βρίσκεται σε εξέλιξη η σημαντικότερη και ουσιαστικότερη προσπάθεια για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου. Μετά από 160 περίπου χρόνια, το Εθνικό Κτηματολόγιο άρχισε επιτέλους να γίνεται πραγματικότητα.

Εξέλιξη του Προγράμματος

Το Εθνικό Κτηματολόγιο γίνεται πραγματικότητα, μέρα με τη μέρα, σε όλους τους νομούς της χώρας. Το πρόγραμμα καλύπτει αστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, περιοχές υγροβιότοπων και περιοχές περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 15 χρόνια. Σε δήμους και κοινότητες που έχουν ενταχθεί στις αρχικές φάσεις του προγράμματος, το κτηματολόγιο τέθηκε σε λειτουργία το 2003. Στους υπόλοιπους δήμους και κοινότητες, το κτηματολόγιο θα τεθεί σε λειτουργία σταδιακά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προκειμένου να διαπιστώσετε εάν το ακίνητό σας βρίσκεται σε υπό κτηματογράφηση περιοχή, επισκεφτείτε την ακόλουθη σελίδα της Κτηματολόγιο ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 

Τα άμεσα οφέλη που εξασφαλίζονται για τον πολίτη

 • Οριστική και αμετάκλητη κατοχύρωση των τίτλων ιδιοκτησίας των πολιτών.
 • Διευκόλυνση και απλούστευση των μεταβιβάσεων της ακίνητης περιουσίας.
 • Μείωση στο ελάχιστο των εξόδων και του χρόνου που απαιτείται για κάθε μεταβίβαση.
 • Απαλλαγή των πολιτών από χρονοβόρες και δαπανηρές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Διασφάλιση της άμεσης και ασφαλούς διαδικασίας των απαλλοτριώσεων και των αποζημιώσεων

Τα οφέλη που εξασφαλίζονται για την κοινωνία και το κράτος

 • Αμετάκλητη οριοθέτηση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας.
 • Αναβάθμιση του περιβάλλοντος με τον περιορισμό των πυρκαγιών, των καταπατήσεων και των αυθαιρεσιών.
 • Εφαρμογή σύγχρονης αγροτικής πολιτικής με έργα που θα κάνουν τις εκμεταλλεύσεις γης πιο αποδοτικές.
 • Εφαρμογή σύγχρονης οικιστικής πολιτικής που θα παρέχει πολεοδομημένη γη κατάλληλη για ανάπτυξη πρώτης και δεύτερης κατοικία ποιότητας.
 • Αξιοποίηση και προστασία των δασών και των λοιπών φυσικών πόρων.
  Αποκάλυψη δημόσιας περιουσίας αξίας τουλάχιστον ενός τρισεκατομμυρίου δραχμών.

 

 Η διαδικασία της ενημέρωσης των κτηματολογικών εγγραφών περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα (4) στάδια:

 1. Υποβολή αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης από τον πολίτη – παραλαβή από το Κτηματολογικό Γραφείο.
 2. Έλεγχος νομιμότητας – απόφαση του Προϊσταμένου για την καταχώριση ή μη της εγγραπτέας πράξης.
 3. Καταχώριση εγγραπτέας πράξης.
 4. Έκδοση Κτηματολογικού Φύλλου (ΚΦ) αρχείου και αντικατάσταση των παλιών στο Κτηματολογικό Βιβλίο (ΚΒ). Ενημέρωση αλφαβητικού ευρετηρίου δικαιούχων και αρχειοθέτηση πράξης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων.


Υποβολή αίτησης για την καταχώρηση εγγραπτέας πράξης

Για την καταχώριση στα Κτηματολογικά Φύλλα μίας εγγραπτέας πράξης απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Κτηματολογικό Γραφείο στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο που αφορά η προς καταχώριση πράξη.

Η αποστολή της αίτησης μπορεί να γίνει μέσω ταχυδρομείου ή με ταχυμεταφορά, εφόσον υπάρχει προηγούμενη  συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου

Σε περίπτωση που η εγγραπτέα πράξη αφορά περισσότερα του ενός ακίνητα, τότε εάν όλα τα ακίνητα υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα ενός Κτηματολογικού Γραφείου, η αίτηση κατατίθεται στο γραφείο αυτό και μόνο. Εάν τα ακίνητα υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα διαφορετικών Κτηματολογικών Γραφείων, τότε  απαιτείται η υποβολή της αίτησης σε καθένα από τα συναρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία, για να διενεργήσουν αυτά τις εγγραφές που αφορούν το/τα ακίνητο/τα που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα.

Εάν ορισμένο ακίνητο υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός Κτηματολογικού Γραφείου, τότε απαιτείται η υποβολή της αίτησης σε καθένα από τα συναρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία, και οι σχετικές με αυτό κτηματολογικές εγγραφές διενεργούνται σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία, με τη σημείωση ότι τμήμα του ακινήτου εμπίπτει στην τοπική αρμοδιότητα και άλλου Κτηματολογικού Γραφείου.

Με απόφαση του ΥΠΕΚΑ, την έκδοση της οποίας μπορεί να ζητήσει και ο Προϊστάμενος καθενός από τα συναρμόδια Κτηματολογικού Γραφείου ή και όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υπαχθεί το σύνολο του ακινήτου στην αρμοδιότητα του ενός από τα περισσότερα συναρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία.

Για την υποβολή της αίτησης σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα :

 • η εγγραπτέα πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα,
 • περίληψη της εγγραπτέας πράξης (υπ’ αριθμ. 411/02/3.4.2007 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε., ΦΕΚ 1077/Β΄/2.7.2007), εκτός εάν πρόκειται για πράξη που αφορά εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή ή άρση εγγραπτέου δικαιώματος
 • τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η νομιμοποίηση του προσώπου που υπογράφει την αίτηση (άρθρο 14 του ν. 2664/1998)
 • κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος (ή αντίγραφο αυτού καθώς σε συμβόλαια το κυρωμένο μένει στο συμβολαιογράφο)
 • αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, που έχει συνταχθεί και προσαρτηθεί στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη (εφόσον η πράξη επιφέρει γεωμετρική μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα).

2. Εάν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση είναι εμπράγματη δικαιοπραξία, τότε επισυνάπτεται σε αυτήν, υποχρεωτικά και με ποινή ακυρότητας κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προηγούμενη υποβολή αίτησης για την έκδοση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος.

3. Αν η αίτηση για την καταχώριση της πράξης υποβληθεί από πληρεξούσιο, νόμιμο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου, συνυποβάλλονται επίσης και τα έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η νομιμοποίηση του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

4. Κατά την κατάθεση της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στο Κτηματολογικό Γραφείο γίνεται ένας τυπικός έλεγχος για την πληρότητα των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και τη συντρέχουσα τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικό Γραφείο.

5. Κατόπιν υπολογίζονται τα τέλη και δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν για την καταχώριση της πράξης. Εφόσον υπάρχει αδυναμία  καταβολής τελών, η αίτηση επιστρέφεται.

6. Οι αιτήσεις εγγράφονται αυθημερόν στο Ημερολόγιο. Η εγγραφή γίνεται κατά τη χρονική σειρά υποβολής τους. Κάθε αίτηση αριθμείται κατά τη σειρά υποβολής της και φέρει την ημερομηνία παραλαβής της από το Κ.Γ, η οποία αναγράφεται τόσο στο Ημερολόγιο όσο και στην απόδειξη καταβολής και είσπραξης των τελών.

Δασικοί χάρτες και Κτηματολόγιο

Η ευθύνη για την κατάρτιση των δασικών χαρτών ανήκει στη Διεύθυνση Δασών της Περιφερειακής Ενότητας της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας τους, η ΕΚΧΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο για τις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση (Ν. 3889/2010).

 

Μέχρι σήμερα οι Δασικοί Χάρτες καταρτίζονται μόνο από την ΕΚΧΑ Α.Ε.  Ειδικότερα, έχουν καταρτιστεί δασικοί χάρτες για 435 προ Καποδιστριακούς ΟΤΑ(322 περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο, 107 περιοχές όπου η κτηματογράφηση είναι σε εξέλιξη, και 6 περιοχές που καλύπτουν τον Εθνικό Δρυμό της  Πάρνηθας).

Η ΕΚΧΑ Α.Ε. έχει σχεδιάσει, προγραμματίσει και προκηρύξει τα παρακάτω νέα προγράμματα κατάρτισης Δασικών Χαρτών, με τα οποία καλύπτεται συνολικά το 60% της Χώρας: 

1. Κατάρτιση Δασικών Χαρτών σε 11 Περιφερειακές Ενότητες (Forest map Δ4) 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ και έχει προϋπολογισμό 37,2 εκατ. ευρώ. Οι συμβάσεις που θα ανατεθούν αφορούν στην κατάρτιση δασικών χαρτών για το σύνολο 11 Περιφερειακών Ενοτήτων πλην των περιοχών για τις οποίες έχει ήδη καταρτισθεί δασικός χάρτης: 

Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής (εκτός Αγίου Όρους),Πιερίας, Ιωαννίνων, Εύβοιας, Μαγνησίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Ηλείας. 

Η δασική έκταση των περιοχών αυτών εκτιμάται σε 24 εκατ. στρέμματα

Οι περιοχές που εντάσσονται στο συγχρηματοδοτούμενο έργο είναι περιοχές που κατά κύριο λόγο είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές του 2007 ή περιλαμβάνουν εκτεταμένα τμήματα από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

2. Κατάρτιση Δασικών Χαρτών σε 79 περιοχές της Χώρας (Forest map Δ5) 

Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δασικών χαρτών για τις 79 περιοχές  (Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες) του νέου προγράμματος κτηματογράφησης των 268 περιοχών δεν συμπεριλαμβάνονται στον προαναφερθέντα διαγωνισμό και έχει προϋπολογισμό 1,7 εκατ. ευρώ. Οι 79 περιοχές ανήκουν στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες: 

Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κοζάνης ,Κορινθίας, Ξάνθης, Σερρών. 

Η δασική έκταση των περιοχών αυτών εκτιμάται στα 781.600 στρέμματα

 

3. Κατάριση Δασικών Χαρτών σε 10 Περιφερειακές Ενότητες (Forest map Δ6) 

Η ΕΚΧΑ Α.Ε. στο πλαίσιο επιτάχυνσης της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου προκήρυξε τον Μάρτιο 2012, διεθνή διαγωνισμό για την κατάρτιση μελετών δασικών χαρτών για το σύνολο 10 Περιφερειακών Ενοτήτων πλην των περιοχών για τις οποίες έχει ήδη καταρτισθεί δασικός χάρτης: 

Έβρου, Καβάλας, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Κοζάνης ,Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων.  

Η δασική έκταση των περιοχών αυτών εκτιμάται σε 18,7 εκατ. στρέμματα.

Ορισμοί για το Κτηματολόγιο

Οι ορισμοί για το Κτηματολόγιο, που ως νεοελληνικός όρος αντιστοιχεί κατά κυριολεξία1 στο παλιό (ίσως βυζαντινό) “κατάστιχον” από το οποίο προέρχονται και οι αντίστοιχοι CATASTOKATASTERCATASTRO και CADASTRE, ακολούθησαν όπως είναι φυσικό, και έκφρασαν σε κάθε εποχή, την κυρίαρχη για το θεσμό αντίληψη των κοινωνικών δυνάμεων που κρατούσαν την εξουσία.

Έτσι αυτονόητα και το Περιεχόμενο και το Αντικείμενο κάθε φορά του Κτηματολογίου, ήταν το περιεχόμενο και το αντικείμενο που του απόδιδαν οι δυνάμεις αυτές, προσπαθώντας μέσα απ’ αυτό το θεσμό ή την αγνόησή του και την παρεμπόδιση της εφαρμογής του, να υπηρετήσουν κατά τον τρόπο τις κυρίαρχες πολιτικές επιλογές τους ή και μερικότερους ή ειδικούς στόχους και σκοπούς.

Ο πρώτος σχετικός ορισμός στην Ελλάδα, βρίσκεται στην πρώτη νομοθετική “Περί Κτηματολογίων” ρύθμιση, το ομώνυμο Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην “Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” αρ. 70 της 2.12.1836. Με πρόταση του “Γραμματέως Δικαιοσύνης”, ο Όθωνας, θέλοντας2 να δώσει στους “ιδιοκτήμονες υπηκόους του” μεγαλύτερη ευχέρεια για ενυπόθηκο δανεισμό και να καταστήσει ασφαλέστερη τη διάγνωση της ακίνητης περιουσίας τους, αποφάσισε και διέταξε τη σε δημόσια βιβλία, (τα Κτηματολόγια), εγγραφή, όλων των ακινήτων κτημάτων “ιδιωτών, δήμων, φιλανθρωπικών καταστημάτων, εκκλησιών, μοναστηρίων και σωματείων, εξαιρουμένων όλων των εθνικών και αυτών των υπό μίσθωσιν όντων”.

Έτσι “Κτηματολόγιο”, το 1836, είναι το ειδικό δημόσιο βιβλίο, στο οποίο εγγράφονται στο όνομα του ιδιοκτήτη:

(α) Το είδος3 του κτήματος (αγρός, οικία) που αυτός κατέχει.

(β) Η ονομασία4 του ακίνητου (αν έχει).

(γ) Η θέση.

(δ) Τα όρια.

(ε) Η έκταση ή το μέγεθος “ως έγγιστα” και

(στ) Οι τίτλοι της ιδιοκτησίας του.

Αργότερα ο Κ. Καρούσος5 μέσα απ’ την εισηγητική έκθεση και το κείμενο του βασικού νόμού ΓΧΝΖ/1910 για την ίδρυση του θεσμού του Κτηματολογίου στην Ελλάδα, φαίνεται ν’ αντιλαμβάνεται το θεσμό, ως το αδιάσπαστο και ολοκληρωμένο σύνολο: του Κτηματικού Χάρτη της Χώρας και των Κτηματικών Βιβλίων (για τη σύνταξη μάλιστα των οποίων, προϋποτίθεται και προδιαγράφεται ως πρώτη απαραίτητη δραστηριότητα η κατάρτιση του Κτηματικού Χάρτη σε εθνικό επίπεδο). Ο νομοθέτης θεωρεί το 1910, το Κτηματολόγιο, ως το θεσμό εκείνο, που χωρίς αυτόν, είναι αδύνατο να υπάρξει στην Ελλάδα δημοσιότητα και ασφάλεια της ιδιοκτησίας και ακόμα κτηματική πίστη.

Δεκατρία χρόνια αργότερα ο ορισμός πού επικρατεί για το Κτηματολόγιο, μπορεί εύκολα να διαφανεί μέσα απ’ την κυρίαρχη αντίληψη για τους σκοπούς του που περιέχεται στο Ν.Δ. της 5/22 Σεπτεμβρίου 1923 “Περί κωδικοποιήσεως των περί κτηματογραφήσεως αστικών ακινήτων διατάξεων τροποποιουμένων”.

Έτσι σύμφωνα με το Άρθρο 1 του παραπάνω Ν.Δ.: “Ο κτηματικός χάρτης μετά των συναφών αυτώ κτηματικών βιβλίων, μεθ’ ων αποτελεί ενιαίον σύνολον, σκοπεί την δημοσιότητα, αναγνώρισιν και εξασφάλισιν παντός επί των ακινήτων κτημάτων εμπραγμάτου δικαιώματος, δι’ οριοθετήσεως, εν τω χάρτη αναπαραστάσεως θέσει και μεγέθει και εξακριβώσεως της νομικής μορφής των ακινήτων τούτων”. Εμπνευστής του Ν.Δ., ένας Μηχανικός ο Δημ. Λαμπαδάριος, δημιουργός της Ανωτάτης Σχολής Τοπογράφων Μηχανικών στο Ε.Μ.Π. το 1917, και ιδρυτής της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνίας,

Την οριοθέτηση του αστικού Κτηματολογίου ως αυτοτελούς στόχου προς επιδίωξη, στην κατεύθυνση ίδρυσης και λειτουργίας του θεσμού του Ελληνικού Κτηματολογίου, ακολουθεί μοιραία, η κατ’ αντιδιαστολή, προώθηση ρυθμίσεων για τη σύνταξη του αγροτικού Κτηματολογίου.

Δυστυχώς, και αυτές οι προσπάθειες έχουν ως αφετηρία, ένα καταστροφικό σε εθνική αυτή τη φορά κλίμακα, γεγονός, τη Μικρασιατική Καταστροφή και την “κτηματολογική” μορφοποίηση, αναδρομικά, όλων των τοπογραφικών εργασιών που είχαν διεξαχθεί και διεξάγονταν για την οριστική διανομή γαιών στους πρόσφυγες.

Μέσα απ’ τον Αναγκαστικό Νόμο 1722 του 1939 “Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Αγροτικού Νόμου”, δίνεται ο πρώτος για το αγροτικό, (και όχι μόνο γι αυτό, αν ερμηνεύσουμε κατά γράμμα το πρώτο του άρθρο) Κτηματολόγιο, ορισμός. Έτσι Κτηματολόγιο, “κατά τον παρόντα νόμο” νοείται “το επίσημον διάγραμμα και οι κτηματολογικοί πίνακες της οριστικής διανομής οι καταρτισθέντες και καταρτιζόμενοι υπό της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ως και οι καταρτισθέντες υπό της τέως Ε.Α. Π. (Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων)”.

Κατά τον Δ. Λαμπαδάριο, το Αποδεικτικό6 Κτηματολόγιο, που αποτελείται απ’ τα Κτηματικά Βιβλία και τον Κτηματικό Χάρτη, είναι ο θεσμός με τον οποίο:

1) “Ασφαλίζεται και επισήμως αναγνωρίζεται η γεωμετρική και νομική μορφή εκάστης ακινήτου ιδιοκτησίας, καθορίζεται ο κύριος αυτής και επιτυγχάνεται η κινητοποίησις του ακινήτου.

2) Αυξάνεται η κτηματική πίστις και μειούται ο κτηματικός τόκος.

3) Η υποθηκική διαδικασία καθίσταται ασφαλής, απλή και ταχεία.

4) Επιτυγχάνεται η σκόπιμος και ορθολογιστική εκμετάλλευσις και η βελτίωσις κατά ποιότητα, μέγεθος και θέσιν της ακινήτου ιδιοκτησίας ιδία εν τη υπαίθρω χώρα.

5) Κατορθούται δικαία και ασφαλής η επιβολή φορολογίας επί των ακινήτων.

6) Προκειμένου περί αστικών ή ποινικών υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίων τα κτηματολογικά στοιχεία αποβαίνουν πολύτιμα.

7) Η μελέτη, η κατασκευή και η εκμετάλλευσις πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθίστανται ευχερείς, άμεσοι ασφαλείς και οικονομικαί”.

Για τον Σώκο, “Καθολικό Κτηματολόγιο είναι το σύνολο των Εργασιών και μεσών με τα οποία η ακίνητη ιδιοκτησία:

(α) τεχνικώς προσδιορίζεται και απεικονίζεται,

(β) νομικώς αναγνωρίζεται και εξασφαλίζεται, και

(γ) οικονομικώς αξιολογείται και κινητοποιείται,

επί τω τέλει συντάξεως και τηρήσεως του Εθνικού Κτηματολογίου της Ελλάδος”.

Όπως φάνηκε απ’ τα παραπάνω, οι ορισμοί πού δόθηκαν κατά καιρούς για το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ως το 1960, σε μεγάλο βαθμό προσδιόριζαν, όχι μόνο το περιεχόμενο και το αντικείμενό του τη στιγμή πού διατυπώθηκαν, αλλά και την πολύπλευρη φόρτιση όσων πάλεψαν για τη θεσμοθέτησή του, σε επιστημονικό, κλαδικό, διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, τόσο απ’ την ειδικότητα και αρμοδιότητά τους, όσο και απ’ τη διοικητική ή άλλη ευθύνη τους, που τους έφερνε πλησιέστερα ή τους απομάκρυνε, από συγκεκριμένες αντίστοιχες εφαρμογές στις χώρες πού είχαν ήδη εισάγει το θεσμό σε κάποια παραλλαγή του.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα προσδιορίζεται από το 1963 και μετά, ο αναπτυξιακός ως θεμελιώδης χαρακτήρας του Εθνικού Κτηματολογίου. Το Κτηματολόγιο θεωρείται ως μία απ’ τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις ορθολογικής Ανάπτυξης7 (Ρόκος, 1967) και προτείνεται η ίδρυση δημόσιου φορέα μελετών υποδομής ανάπτυξης, μέσα στον οποίο, οι οργανισμοί χαρτογραφήσεων, και φωτογραμμετρίας, Κτηματολογίου και αναδασμών, έρευνας των φυσικών διαθεσίμων της χώρας και αγροτικής ανάπτυξης θα είναι υπεύθυνοι, για τη συλλογή, επεξεργασία και απόδοση των ποιοτικών και μετρητικών πληροφοριών σε εθνική κλίμακα, που είναι απαραίτητες για τη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Ο προβληματισμός αυτός που προχώρησε σημαντικά τα επόμενα χρόνια και συγκροτήθηκε τόσο ως θεωρία σε επιστημονικό επίπεδο8 (Ρόκος, 1967, 1968, 1976), όσο και σε συλλογική9 βάση ως συγκεκριμένη φοιτητική αλλά και μαζική (επιστημονική, κοινωνική και πολιτική) παρέμβαση, οδήγησε στην αναζήτηση ενός νέου ορισμού για το Κτηματολόγιο, που θα μπορούσε να το προσδιορίζει ακριβέστερα και πληρέστερα στις σημερινές συνθήκες και ανάγκες της κοινωνίας.

 • Έτσι σήμερα, με τον όρο “Κτηματολόγιο” (Ρόκος, 1980) εννooύμε

την με επιστημονική μεθοδολογία, συστηματική, δυναμική, και ολοκληρωμένη διερεύνηση από μεριάς του δημοσίου, της γης μιας χώρας/περιφέρειας, με μοναδιαίο στοιχείο αναφοράς, την ατομική ή ελάχιστη10ιδιοκτησία, χρήση ή εκμετάλλευση10 της και με στόχο: την κάθε στιγμή ολοκληρωμένη μετρητική και ποιοτική απόδοση της φυσικής, νομικής και κοινωνικοοικονομικής της πραγματικότητας. Το Κτηματολόγιο, σήμερα, με εφαρμογή των γεωδαιτικών, τοπογραφικών, φωτογραμμετρικών και φωτοερμηνευτικών-τηλεπισκοπικών τεχνικών, (και τεχνικών επιτοπίων δειγματοληψιών και έρευνας, όπου αυτό απαιτείται), αποδίδει:

(1.1.) σε χάρτη μεγάλης κλίμακας και/ή με τις συντεταγμένες των κορυφών των ορίων της (ψηφιακά), τη θέση, τη μορφή, το μέγεθος και τη σχέση κάθε ιδιοκτησίας, χρήσης ή εκμετάλλευσης γης με το περιβάλλον11 αλλά και κάθε μεταβολή τους,

(1.2.) σε πίνακες ή θεματικούς χάρτες ή ειδικούς χάρτες, με γραφική ή ψηφιακή μορφή) μία σειρά ποιοτικών πληροφοριών οι οποίες αφορούν στη φυσική και/την κοινωνικοοικονομική της κατάσταση. (χρήση γης/κτισμάτων/χώρου, φυσικές, χημικές, βιολογικές ιδιότητες, τύποι εδαφών, γονιμότητα, αντοχή εδάφους κ.λπ.),

(1.3.) σε κατάλληλους πίνακες ή καταλόγους, τα συγκεκριμένα τεχνικά μεγέθη της, (εμβαδόν, τύποι και μεγέθη των υφιστάμενων κτισμάτων, αριθμός δένδρων κ.λ.π.),

(1.4.) σε κατάλληλη μορφή στοιχεία για τα φυσικά και ανθρώπινα διαθέσιμα, της χώρας / περιφέρειας, όπως αυτά συσχετίζονται μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν, στη βάση της ιδιοκτησίας, χρήσης, και εκμετάλλευσης του μοναδιαίου τεμαχίου γης, για το οποίο μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις σχετικές μετρητικές και ποιοτικές πληροφορίες.

 • Το Κτηματολόγιο ακόμη, με επιτόπια έρευνα, με συμμετοχή των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών που θα προσκομίσούν τους τίτλους τους, και υπόδειξη των απαραίτητων στοιχείων από ειδικά νομιμοποιημένους εκπρόσωπους της Πολιτείας αποδίδει:

(2.1) σε ειδικούς καταλόγους/πίνακες/καταγραφές, το νομικό καθεστώς κάθε μοναδιαίας ιδιοκτησίας/ χρήσης ή εκμετάλλεύσης κάθε τεμαχίου γης (Μ.Ι.Γ.Ε.Χ.), ειδικολογώντας ακόμη το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη/χρήστη, τη διεύθυνση του ακινήτου, τις δουλείες, υποθήκες κ.λ.π. του ακινήτου κ.λ.π.

(2.2) σε ειδικά βιβλία, (που ενημερώνονται για κάθε μεταβολή των σχετικών στοιχείων), την τρέχουσα κατάσταση κάθε ιδιοκτησίας/χρήσης ή εκμετάλλευσης γης, σε νομικό, φυσικό, οικονομικό, τεχνικό, διοικητικό και διαχειριστικό επίπεδο.

 • Το Κτηματολόγιο τέλος, με συνδυασμένη εφαρμογή φωτοερμηνευτικών / τηλεπισκοπικών μεθόδων και επιτόπιας έρευνας, και ακολουθώντας τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, αποδίδει σε κατάλληλους πίνακες, την αξία κάθε μοναδιαίας ιδιοκτησίας/χρήσης ή εκμετάλλευσης γης.

Το σύνολο των στοιχείων ενός σύγχρονου Κτηματολογίου (που ενημερώνεται συνεχώς), σε αυτοματοποιημένη μορφή, αποτελεί ουσιαστικά, Τράπεζα Πληροφοριών Γής12. Είναι αυτονόητο, ότι το σύνολο των στοιχείων του Κτηματολογίου τα οποία τηρούνται συνεχώς, αξιόπιστα, ακριβή και ενημερωμένα, από δημόσιο φορέα, συνιστούν το σύγχρονο θεσμό δημοσιότητας της ιδιοκτησίας στη γη, που δεν θεωρείται πια μόνο ως αντικείμενο συναλλαγής, (που γι’ αυτό πρέπει να προστατευθεί και να διασφαλιστεί), αλλά ως ο σημαντικότερος φυσικός πόρος που στηρίζει πολυδιάστατα την ανάπτυξη μιας κοινωνίας, και όλες τις σχετικές σε πολιτικό επίπεδο αποφάσεις.

Θεμέλιο και οδηγός λειτουργίας του θεσμού του Κτηματολογίου είναι ο Κτηματολογικός ορισμός της μοναδιαίας ιδιοκτησίας/χρήσης ή εκμετάλλευσης γης, με τον οποίο ως εισαγωγικό στοιχείο συσχετίζονται όλοι οι πίνακες, τα διαγράμματα και οι κάθε τύπου καταγραφές και αποδόσεις του.

Έτσι συνοπτικά μπορούμε να περιμένουμε από ένα σωστό και σύγχρονο Κτηματολόγιο:

 • 1) την άμεση και εύκολη προσπέλαση στο σύνολο των πληροφοριών, μετρητικών και ποιοτικών οι οποίες αφορούν στη μοναδιαία ιδιοκτησία/χρήση ή εκμετάλλευση γης με οδηγό τον Κτηματολογικό της αριθμό.

Ο Κτηματολογικός αριθμός συνδέει έτσι, επί μέρους αρχεία / φακέλους / καταλόγους / καταγραφές και διαγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν κάποιου τύπου πληροφορίες για τη μοναδιαία ιδιοκτησία / χρήση / εκμετάλλευση γης και που βέβαια για λόγους, τόσο αντικειμενικών αναγκών της πραγματικότητας, όσο και καθαρά οικονομικούς, (δυνατότητες χωρητικότητας / επεξεργασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών-κόστος), δεν ενδείκνυται να συνυπάρχουν.

 • 2) Την τεχνική, οικονομική και κοινωνική τεκμηρίωση, (με μέρος ή με το σύνολο των παραπάνω πληροφοριών ή με κατάλληλες επεξεργασίες τους), επενδύσεων πάνω στη γη ή μέτρων πολιτικής γης, διασφαλισμένων μακροπρόθεσμα και εγγυημένων αντίστοιχα, στη βάση των αντικειμενικών στοιχείων της πραγματικότητας, (τακτοποιήσεις, τεχνικά έργα, απαλλοτριώσεις, αναλογισμοί αποζημιώσεων, ρυμοτομικά και ρυθμιστικά σχέδια, χωροταξικά προγράμματα, πολεοδομικές αναπλάσεις περιοχών, δίκτυα κοινωνικής ωφέλειας και υποδομής, αξιοποιήσεις και εκμεταλλεύσεις γαιών, αναπτυξιακά προγράμματα, έργα τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.λπ.)
 • 3) Την ενημέρωση των κυβερνητικών υπηρεσιών, των πολιτικών κομμάτων, των ερευνητικών κέντρων οικονομικού και κοινωνικού προγραμματισμού, των πανεπιστημίων και των πολυτεχνείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων και των συλλογικοτήτων των πολιτών, με τα πιο αξιόπιστα και ολοκληρωμένα στοιχεία της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας της χώρας, και τις σε κάθε στιγμή τάσεις μεταβολών τους, για θεμελίωση των διαδικασιών λήψης πολιτικών αποφάσεων και διατύπωσης αναπτυξιακών στόχων, αλλά και των απαραίτητων ερευνών σε αμάχητη, αδιαμφισβήτητη και έγκυρη από κάθε άποψη υποδομή κ.λπ.

Ολοκληρώνοντας τη θεώρηση των ορισμών που δόθηκαν κατά καιρούς για το Κτηματολόγιο, (μέσα απ’ τους οποίους προδιαγράφεται συνήθως τόσο το περιεχόμενο και το αντικείμενό του, όσο και η δομή και η λειτουργία του ως θεσμού), ας δούμε και την επικρατούσα “επίσημη” διεθνώς, παραδοσιακή αντίληψη.

Σύμφωνα με τον J.L.G. Ηenssen13 Πρόεδρο του Διεθνούς Γραφείου Κτηματολογίου και Καταγραφών της Γης14 ο όρος Κτηματολόγιο σημαίνει: “μία μεθοδικά διευθετημένη δημόσια διερεύνηση των ιδιοκτησιών μιας χώρας ή περιοχής, πού βασίζεται στην αποτύπωση των ορίων τους”.

Κάθε ιδιοκτησία κατά τον Henssen, συστηματικά προσδιορίζεται με τη συγκεκριμένη κτηματογραφική αποτύπωσή της σε διάγραμμα μεγάλης κλίμακας, που σχηματίζει μία ενότητα μαζί με τα στοιχεία που καταχωρούνται σχετικά στα κτηματικά βιβλία και αφορούν στη νομική κατάστασή της, στη φύση και το μέγεθος της ιδιοκτησίας, στο κτηματικό της καθεστώς κ.λ.π.

Έτσι τα Κτηματολόγια μπορούμε να πούμε γενικά, ότι αποτελούνται, στην παραδοσιακή τους αντίληψη από τους Κτηματολογικούς Χάρτες που περιλαμβάνουν, αριθμημένες κατάλληλα, όλες τις μοναδιαίες ιδιοκτησίες, χρήσεις ή εκμεταλλεύσεις γης, και τα Κτηματολογικά Βιβλία με οδηγό στοιχείο τον κτηματολογικό αριθμό του συγκεκριμένου τεμαχίου γης (parcel).

Είναι δυνατό να υπάρξουν, για λόγους ευκολίας στη διαδικασία τήρησης, ενημέρωσης, αναθεώρησης και διαχείρισης των Κτηματολογικών στοιχείων και άλλων τύπων Κτηματολογικά Βιβλία, με οδηγό στοιχείο, είτε το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη κάθε τεμαχίου γης, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα εξυπηρετεί μία συγκεκριμένη χρησιμότητα/σκοπιμότητα.

Αναδασμός – Διανομές

Οι έννοιες του Αναδασμού (Land Consolidation) και της Διανομής, είναι στενά δεμένες με το Κτηματολόγιο που αποτελεί την τεχνική τους προϋπόθεση.

Αποτελούν συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής γης, και αφορούν, οι μεν Διανομές στην παραχώρηση γαιών σε ακτήμονες πολίτες, με συμβολικό ή και χωρίς τίμημα, οι δε Αναδασμοί, στην κατάργηση ενός προηγούμενου ανορθολογικού και αντιπαραγωγικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος, και στην εκ νέου διανομή της γης στους προηγούμενους ιδιοκτήτες της, με νέες ιδιοκτησίες που επιδέχονται ορθολογικότερη και παραγωγικότερη χρησιμοποίηση.

Στην αρχαιότητα Δασμός σήμαινε την εξ ίσου διανομή πραγμάτων, και ο Αναδασμός γης ή χώρας, “την κατάργηση της προτέρας ιδιοκτησίας και την εκ νέου εις πάντας εξ’ ίσου τους πολίτας διανομήν, της υπό των ολίγων, των πλουσίων πρότερον κατεχομένης γης”.

Αναδασμός (σε τεχνικοεπιστημονικό επίπεδο), είναι η τεχνική/διοικητική διαδικασία, που εδράζεται στα στοιχεία του Κτηματολογίου μίας περιοχής και αποσκοπεί στη συγκέντρωση των πολυτεμαχισμένων και διασκορπισμένων μικρών συνηθέστατα ιδιοκτησιών/χρήσεων ή εκμεταλλεύσεων γης, ενός ή περισσότερων ιδιοκτητών/χρηστών και την αναδιάρθρωσή τους σε νέες μοναδιαίες ιδιοκτησίες/χρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που η θέση, το σχήμα, το μέγεθος και η σχέση τους με το περιβάλλον, θα επιτρέπουν την αποδοτικότερη παραγωγική χρησιμοποίησή τους. Ο Αναδασμός μπορεί να είναι, Αγροτικός ή Αστικός, και Εκούσιος ή Υποχρεωτικός.

Μέθοδοι και τεχνικές σύνταξης ενός εθνικού κτηματολογίου

Οι μέθοδοι σύνταξης του Κτηματολογίου επηρεάζονται από:

(α) την αντίληψη για το Κτηματολόγιο που έχει ο φορέας λήψης πολιτικών αποφάσεων,

(β) την κατάσταση και τις εξελίξεις στις μεθόδους και τις τεχνικές στον τομέα της γεωδαισίας, της

τοπογραφίας, της φωτογραμμετρίας και της τηλεπισκόπησης, της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών,

(γ) το διατιθέμενο κατάλληλο επιστημονοτεχνικό δυναμικό,

(δ) τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της χώρας,

(ε) την ποιότητα του οργανωτικού / διοικητικού επιπέδου και τις αντικειμενικές δυνατότητες των δημόσιων

υπηρεσιών,

(στ) την κυρίαρχη αντίληψη για την ιδιοκτησία στη γη σε νομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ειδικότερα σε τεχνικό επίπεδο, σημαντικός είναι ο ρόλος:

(α) των στόχων ακρίβειας – πληρότητας – αξιοπιστίας και του βαθμού ενημέρωσης των ποιοτικών πληροφοριών αλλά και των απαγορεύσεων και των περιορισμών που θέτουν οι νόμοι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και τα οικονομικά διαθέσιμα του φορέα του Κτηματολογίου,

(β) της σαφήνειας των φυσικών ορίων των τεμαχίων γης και της συχνότητας ταυτότητάς τους με όρια ιδιοκτησιών

(γ) της ύπαρξης ή μη, της φύσης και των μεγεθών των τεχνητών ορίων των Μοναδιαίων Ιδιοκτησιών / Χρήσεων / Εκμεταλλεύσεων Γης (Μ.Ι.Χ.Ε.Γ.), και της νομοθετημένης ή εθιμικής μόνιμης σήμανσης / υλοποίησης ή ακόμη και επισήμανσής τους,

(δ) των επικρατουσών συνθηκών στην ενδιαφέρουσα περιοχή,

(ε) της ύπαρξης ή μη για την περιοχή γεωδαιτικού / τοπογραφικού ή φωτογραμμετρικού αντίστοιχα, χαρτογραφικού υποβάθρου.

Οι κλασσικές μέθοδοι σύνταξης Κτηματολογίου περιορίζονται στη σύνταξη των Κτηματολογικών διαγραμμάτων με επίγειες γεωδαιτικές ή τοπογραφικές μεθόδους και στη σύνταξη κτηματολογικών πινάκων των ιδιοκτησιών και των ιδιοκτητών, αφού προηγηθεί η οριοθεσία των ακινήτων και η διερεύνηση των τίτλων των ιδιοκτητών και της νομικής κατάστασης των ιδιοκτησιών. Οι γεωδαιτικές / τοπογραφικές μέθοδοι σύνταξης κτηματολογικών διαγραμμάτων στοχεύουν στον ακριβή προσδιορισμό της γεωμετρίας κάθε ακινήτου, στην αναφορά του σε ενιαίο γεωδαιτικό έλεγχο που προσδιορίζει τη μία και μοναδική θέση του στο χώρο και στην εικονική – αναλογική γραφική του παράσταση ή την ψηφιακή καταχώριση και αυτόματη σχεδίαση και εκτύπωσή του, με βάση τις συντεταγμένες των ορίων του. Η βάση της γεωδαιτικής αναφοράς για τις κτηματολογικές αποτυπώσεις είναι η κατάλληλη και σύμφωνη με τις κάθε φορά ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές πύκνωση του εθνικού Τριγωνομετρικού και Χωροσταθμικού Δικτύου. Ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση κλασσικών γεωδαιτικών, φωτογραμμετρικών ή μικτών μεθόδων, δεν νοείται Εθνικό Κτηματολόγιο που δεν θα στηρίζεται σε ενιαίο εθνικό δίκτυο γεωδαιτικής αναφοράς.

Η ανάπτυξη της φωτογραμμετρίας και η εξέλιξη των τεχνικών της σημάδεψαν αποφασιστικά με τη συμβολή τους τη σύνταξη του Κτηματολογίου, τόσο στις χώρες που άρχισαν μετά τις σχετικές εργασίες, όσο και σε εκείνες που ξεκίνησαν με τις κλασσικές γεωδαιτικές / τοπογραφικές μεθόδους και σε κάποια φάση αποφάσισαν για λόγους οικονομίας, ταχύτητας και ακρίβειας να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αυτής της επιστήμης. Η αναλογική, η αριθμητική και η αναλυτική φωτογραμμετρία, με τις ειδοποιούς διαφορές τους που προσδιορίζουν και εξειδικεύουν τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους και στη σύνταξη του κτηματολογίου, και ακόμα η ορθοφωτογραφία και η στερεοορθοφωτογραφία και τα ολοκληρωμένα Αυτοματοποιημένα Φωτογραμμετρικά και Τηλεπισκοπικά Συστήματα, δίνουν αντίστοιχες μεθοδολογικές λύσεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος του Κτηματολογίου. Τα βασικά χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα των φωτογραμμετρικών μεθόδων βρίσκουν την πλήρη τους έκφραση, στη σύνταξη Κτηματολογίου, στην ιδεατή περίπτωση που όλα τα φυσικά ή τεχνητά όρια ιδιοκτησιών / χρήσεων ή εκμεταλεύσεων γης είναι ορατά και ευδιάκριτα στις κατάλληλης κλίμακας αεροφωτογραφίεςτης περιοχής που πρόκειται να κτηματολογηθεί.

Συχνά, οι συγκεκριμένες συνθήκες της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, επιβάλλουν σαν λύση τη χρησιμοποίηση μικτής μεθόδου (κλασσικής γεωδαιτικής / τοπογραφικής και φωτογραμμετρικής) στη σύνταξη του Κτηματολογίου. Οι λόγοι είναι:

 • Αντικειμενικοί, οταν μία μέθοδος αδυνατεί να δώσει λύση στο σύνολο των περιπτώσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν με το Κτηματολόγιο,
 • Θεσμικοί, όταν η μελέτη ίδρυσης / σύνταξης / τήρησης / ενημέρωσης / αναθεώρησης του Κτηματολογίου διατυπώνει συγκεκριμένες προδιαγραφές και κανονισμούς,
 • Ρεαλιστικοί , όταν η εκτίμηση των δεδομένων οδηγεί στην αξιοποίηση των υφιστάμενων και μόνο δυνατοτήτων,
 • Υποχρεωτικοί, όταν επιβάλλεται η αξιοποίηση και ενσωμάτωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο προϋφισταμένων κτηματολογικών στοιχείων που έχουν μετρηθεί ή αποδοθεί με διαφορετικές μεθοδολογίες και τεχνικές.

Ανεξάρτητα από τις μεθόδους και τεχνικές σύνταξης του Κτηματολογίου, για τις διαδικασίες τήρησης, ενημέρωσης και αναθεώρησής του πρέπει να ληφθούν υπόψιν μερικά εξαιρετικά σαφή και καθοριστικής σημασίας κοινά χαρακτηριστικά, που αφ’ ενός , προσδιορίζουν τη δομή και λειτουργία του συστήματος οργάνωσης και διοίκησης του Κτηματολογίου σε μία χώρα, και αφ’ ετέρου, προδιαγράφουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς στη διαχείριση των κτηματολογικών πληροφοριών. Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

(α) μία κτηματολογική μεταβολή μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο τού εθνικού χώρου.

(β) η τήρηση των κτηματολογικών στοιχείων πρέπει να τελείται με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την επικράτεια και να καλύπτει μεθοδολογικά, οργανωτικά και λειτουργικά, τόσο την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων όσο και την ενημέρωση των κτηματολογικών πινάκων.

(γ) επειδή σε κάθε στιγμή , το δημόσιο, οι δήμοι και οι κοινότητες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να μπορούν να έχουν στο μικρότερο δυνατό χρόνο και με το ελάχιστο δυνατό κόστος όλα τα απαραίτητα (αξιόπιστα, ακριβή, ενημερωμένα και ολοκληρωμένα) κτηματολογικά στοιχεία για μία περιοχή, προκειμένου να τεκμηριώσουν την οποιαδήποτε τεχνική οικονομικοκοινωνική, αναπτυξιακή ή / και επιχειρηματική πρωτοβουλία τους, η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης του Κτηματολογίου πρέπει σε μεγάλο βαθμό να είναι αυτοματοποιημένη.

Η αναθεώρηση των στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου είναι μία εξαιρετικά πολύπλοκη, δυσχερής και εκτεταμένη προσπάθεια που αναλαμβάνεται είτε όταν για μεγάλη χρονική περίοδο οι διαδικασίες τήρησης και ενημέρωσης παραμελήθηκαν ή τελέσθηκαν με ατελή ή πλημμελή τρόπο, είτε όταν ένα κράτος εκσυγχρονίζει ριζικά το κτηματολογικό του σύστημα.

 

Αν δεν έχουν περαστεί στο Κτηματολόγιο: Το Δημόσιο βάζει χέρι στα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα

 

Διακόσιες χιλιάδες ακίνητα θα αρχίσουν να περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου από το 2015, καθώς δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο.

 

Πρόκειται για τα λεγόμενα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη», η κτηματογράφηση των οποίων ξεκίνησε την περίοδο 1997-1999 σε 340 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. 

Παράλληλα, όπως αναφέρουν Τα Νέα Σαββατοκύριακο, από τις 7 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή δηλώσεων για τη νέα φάση κτηματογράφησης για περιοχές σε Κοζάνη, Αργολίδα και Αρκαδία. 

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, από το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν τα προγράμματα κτηματογράφησης για περιοχές των Τρικάλων και της Πέλλας.  

Όπως προβλέπεται από το νόμο, όσα ακίνητα δεν δηλωθούν εγκαίρως στο Κτηματολόγιο -η συνολική προθεσμία είναι 12 χρόνια από την ίδρυση Κτηματολογικού Γραφείου στην περιοχή για τους ιδιοκτήτες που κατοικούν στην Ελλάδα και 14 για τους κατοίκους εξωτερικού για τα παλαιά προγράμματα- θα περιέρχονται στο Δημόσιο. 

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσφύγουν δικαστικά, αλλά μόνο για να διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση κι όχι να επανακτήσουν το ακίνητο.  

Για τα προγράμματα κτηματογράφησης που ξεκίνησαν από το 2008 και εντεύθεν η χρονική προθεσμία για τις δηλώσεις είναι πέντε χρόνια για τους κατοίκους εσωτερικού και επτά χρόνια για όσους ζουν μόνιμα εκτός Ελλάδας.  

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι :

1. Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε ακίνητο σε κάποια από τις 107 περιοχές που κτηματογραφούνται. Με τον όρο δικαίωμα εννοούμε την πλήρη ή ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, την επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη δουλεία.

Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά. Επίσης, αφορά όλα τα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν.

2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν δημιουργηθεί 76 Γραφεία Κτηματογράφησης στα οποία θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων.

Κάθε Γραφείο Κτηματογράφησης είναι αρμόδιο για τα ακίνητα που δηλώνονται σε μία ή περισσότερες περιοχές.
Στο Γραφείο Κτηματογράφησης διατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του Ν.2308/1995, οδηγίες συμπλήρωσης, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης) και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης και τον υπολογισμό του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Επίσης, τα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι αποκλειστικά αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έχει πλήρη έλεγχο τόσο της λειτουργίας των 76 Γραφείων Κτηματογράφησης όσο και των δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται. Έχουν δημιουργηθεί εννέα (9) εποπτικά κέντρα ανά τη χώρα στελεχωμένα από υπαλλήλους της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τον ακόμα καλύτερο συντονισμό των εργασιών. Σε κάθε φάση του έργου έχουν ενσωματωθεί εκτενείς έλεγχοι της συλλεγόμενης πληροφορίας.

3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτουν οι πολίτες μαζί με το έντυπο της δήλωσής τους έχουν περιοριστεί μόνο σε απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου κτήσης (π.χ συμβόλαια) και το αποδεικτικό πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Σημειώνουμε ότι το έντυπο της δήλωσης για τον πολίτη έχει απλοποιηθεί σημαντικά, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να το συμπληρώσει μόνος του, χωρίς να προστρέχει σε ειδικούς.

Από εκεί και πέρα, ζητάμε εφόσον υπάρχουν να μας προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου που δηλώνεται.

Προφανώς στις ειδικές περιπτώσεις που το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου είναι πιο σύνθετο (π.χ. χρησικτησία ή κληρονομιά) απαιτούνται κάποια επιπλέον έγγραφα.

4. Για την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προηγούμενη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. 
Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες το τέλος είναι 20 ευρώ .

Ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Η πληρωμή του τέλους γίνεται μέσω τραπεζών, των 13 μεγαλύτερων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης.

5. Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. www.ktimatologio.gr.

Σε αυτή την περίπτωση τα συν υποβαλλόμενα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.

Η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr από τις 17 Ιουνίου 2008.

6. Για την καλύτερη τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών τίθεται σε λειτουργία ο ειδικός τετραψήφιος αριθμός 1015.

7. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δημιουργήθικαν τέσσερα ειδικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ένα στα Κεντρικά Γραφεία της Κτηματολόγιο Α.Ε., ένα στο Μετρό του Συντάγματος, ένα στο Δημαρχείο του Πειραιά και ένα στο Περιφερειακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

8. Ειδικά οι ομογενείς που θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους είτε με πληρεξούσιο είτε ηλεκτρονικά.

Περιοχές υπό κτηματογράφηση
Οι 107 νέες περιοχές που κηρύχθηκαν προς κτηματογράφηση:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ
2. Δήμος ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
3. Δήμος ΑΙΓΑΛΕΩ
4. Δήμος ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5. Δήμος ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
6. Δήμος ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
7. Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8. Δήμος ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ
9. Δήμος ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
10. Δήμος ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
11. Δήμος ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
12. Δήμος ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
13. Δήμος ΠΑΠΑΓΟΥ
14. Δήμος ΠΕΥΚΗΣ
15. Δήμος ΨΥΧΙΚΟΥ
16. Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
17. Δήμος ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
18. Δήμος ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
19. Δήμος ΑΧΑΡΝΩΝ
20. Δήμος ΖΕΦΥΡΙΟΥ
21. Δήμος ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
22. Δήμος ΙΛΙΟΥ
23. Δήμος ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
24. Κοινότητα ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
25. Δήμος ΜΑΝΔΡΑΣ
26. Δήμος ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
27. Δήμος ΦΥΛΗΣ
28. Δήμος ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
29. Δήμος ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
30. Κοινότητα ΑΝΘΟΥΣΗΣ
31. Δήμος ΑΝΟΙΞΕΩΣ
32. Δήμος ΔΙΟΝΥΣΟΥ
33. Δήμος ΔΡΟΣΙΑΣ
34. Δήμος ΕΚΑΛΗΣ
35. Δήμος ΚΗΦΙΣΙΑΣ
36. Δήμος ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
37. Δήμος ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
38. Δήμος ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
39. Δήμος ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
40. Δήμος ΠΑΛΛΗΝΗΣ
41. Δήμος ΠΕΝΤΕΛΗΣ
42. Κοινότητα ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
43. Δήμος ΡΑΦΗΝΑΣ
44. Κοινότητα ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ (ΜΠΑΛΑΣ)
45. Κοινότητα ΣΤΑΜΑΤΑΣ
46. Δήμος ΑΛΙΜΟΥ
47. Δήμος ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
48. Δήμος ΓΛΥΦΑΔΑΣ
49. Δήμος ΔΑΦΝΗΣ
50. Δήμος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
51. Δήμος ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
52. Δήμος ΜΟΣΧΑΤΟΥ
53. Δήμος ΤΑΥΡΟΥ
54. Δήμος ΥΜΗΤΤΟΥ
55. Δήμος ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
56. Κοινότητα ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
57. Δήμος ΑΝΑΒΥΣΟΥ
58. Δήμος ΒΑΡΗΣ
59. Δήμος ΒΟΥΛΑΣ
60. Δήμος ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
61. Δήμος ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΘΟΡΙΚΟΥ
62. Δήμος ΚΕΡΑΤΕΑΣ
63. Κοινότητα ΚΟΥΒΑΡΑ
64. Δήμος ΚΡΩΠΙΑΣ
65. Δήμος ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
66. Δήμος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
67. Κοινότητα ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
68. Κοινότητα ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ
69. Δήμος ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
70. Δήμος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
71. Δήμος ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
72. Δήμος ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
73. Δήμος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
74. Δήμος ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
75. Δήμος ΕΥΟΣΜΟΥ
76. Πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα ΙΩΝΙΑΣ (νυν Τοπικά Διαμερίσματα ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και ΔΙΑΒΑΤΩΝ) του Δήμου ΕΧΕΔΩΡΟΥ
77. Δήμος ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
78. Δήμος ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
79. Δήμος ΠΕΥΚΩΝ
80. Δήμος ΠΟΛΙΧΝΗΣ
81. Δήμος ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
82. Δήμος ΣΥΚΕΩΝ
83. Δήμος ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
84. Δήμος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
85. Τοπικό Διαμέρισμα ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ του Δήμου ΝΑΥΠΛΙΟΥ του Νομού ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
86. Τοπικό Διαμέρισμα ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ του Δήμου ΤΡΙΠΟΛΗΣ του Νομού ΑΡΚΑΔΙΑΣ
87. Τοπικό Διαμέρισμα ΛΕΒΑΔΕΩΝ του Δήμου ΛΕΒΑΔΕΩΝ του Νομού ΒΟΙΩΤΙΑΣ
88. Τοπικό Διαμέρισμα ΔΡΑΜΑΣ του Δήμου ΔΡΑΜΑΣ του Νομού ΔΡΑΜΑΣ
89. Τοπικό Διαμέρισμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ του Νομού ΕΒΡΟΥ
90. Τοπικό Διαμέρισμα ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ του Δήμου ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ του Νομού ΖΑΚΥΝΘΟΥ
91. Τοπικό Διαμέρισμα ΠΥΡΓΟΥ του Δήμου ΠΥΡΓΟΥ του Νομού ΗΛΕΙΑΣ
92. Τοπικό Διαμέρισμα ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ του Νομού ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
93. Τοπικό Διαμέρισμα ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ του Δήμου ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ του Νομού ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
94. Τοπικό Διαμέρισμα ΚΙΛΚΙΣ του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ του Νομού ΚΙΛΚΙΣ
95. Τοπικό Διαμέρισμα ΚΟΖΑΝΗΣ του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ του Νομού ΚΟΖΑΝΗΣ
96. Τοπικό Διαμέρισμα ΚΟΡΙΝΘΟΥ του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ του Νομού ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
97. Τοπικό Διαμέρισμα ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ του Δήμου ΣΠΑΡΤΗΣ του Νομού ΛΑΚΩΝΙΑΣ
98. Τοπικό Διαμέρισμα ΛΑΡΙΣΗΣ του Δήμου ΛΑΡΙΣΑΣ του Νομού ΛΑΡΙΣΗΣ
99. Δήμος ΒΟΛΟΥ του Νομού ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
100. Τοπικό Διαμέρισμα ΞΑΝΘΗΣ του Δήμου ΞΑΝΘΗΣ του Νομού ΞΑΝΘΗΣ
101. Τοπικό Διαμέρισμα ΕΔΕΣΣΗΣ του Δήμου ΕΔΕΣΣΑΣ του Νομού ΠΕΛΛΗΣ
102. Τοπικό Διαμέρισμα ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Δήμου ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νομού ΠΙΕΡΙΑΣ
103. Τοπικό Διαμέρισμα ΠΡΕΒΕΖΗΣ του Δήμου ΠΡΕΒΕΖΗΣ του Νομού ΠΡΕΒΕΖΗΣ
104. Τοπικό Διαμέρισμα ΣΑΜΙΩΝ του Δήμου ΒΑΘΕΟΣ του Νομού ΣΑΜΟΥ
105. Τοπικό Διαμέρισμα ΛΑΜΙΕΩΝ του Δήμου ΛΑΜΙΕΩΝ του Νομού ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
106. Τοπικό Διαμέρισμα ΦΛΩΡΙΝΗΣ του Δήμου ΦΛΩΡΙΝΑΣ του Νομού ΦΛΩΡΙΝΗΣ
107. Τοπικό Διαμέρισμα ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ του Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ του Νομού ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες: 
1. Να διορθώσουν όλες τις εκκρεμότητες που ενδεχομένως έχουν σχετικά με την ακίνητη περιουσία τους (π.χ. να ελέγξουν αν οι τίτλοι κυριότητάς τους έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, εάν υπάρχουν σφάλματα στα συμβόλαια ή να τακτοποιήσουν εκκρεμή προσύμφωνα, διαλυτικές αιρέσεις στα συμβόλαια αγοράς κ.α.).

2. Να επισυνάψετε μαζί με το έντυπο της δήλωσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι :
α) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια).
β) Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.
Κατά την υποβολή της δήλωσης χρειάζεται απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και η επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λ.π.)

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙO

Όλα τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου θα είναι καταχωρημένα σε αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η έρευνα ανεύρεσης του ιδιοκτήτη κάθε τεμαχίου γης, διαμερίσματος, καταστήματος κλπ. θα μπορεί να γίνεται

 • είτε με τον κωδικό αριθμό κάθε ακινήτου (Κ.Α.Ε.Κ.)
 • είτε με τη διεύθυνση του κάθε ακινήτου.

 

Όταν θα ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και η διασύνδεση των αρχείων του θα είναι επίσης άμεσα εφικτή η ανεύρεση της ακίνητης περιουσίας οποιουδήποτε ιδιοκτήτη σε ολόκληρη τη χώρα.

 

 
 • Αποκάλυψη δημόσιας περιουσίας αξίας τουλάχιστον ενός τρισεκατομμυρίου δραχμών.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr