info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // Το στοιχείο του προσδοκώµενου οφέλους (άνω των 75.000 ευρώ) και ο τρόπος υπολογισµού του στην κατ' επάγγελμα διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Το στοιχείο του προσδοκώµενου οφέλους (άνω των 75.000 ευρώ) και ο τρόπος υπολογισµού του στην κατ' επάγγελμα διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Το στοιχείο του προσδοκώµενου οφέλους (άνω των 75.000 ευρώ) και ο τρόπος υπολογισµού του στην κατ' επάγγελμα διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

   Στοιχείο της αντικειµενικής υπόστασης της κατ’ επάγγελµα διακίνησης ναρκωτικών του εν προκειµένω πραγµατευόµενου άρθρου είναι σωρευτικά συντρέχον ποσοτικό στοιχείο του προσδοκώµενου οφέλους από την τέλεση της διακίνησης, το οποίο, µάλιστα, θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ.

   Το επιπρόσθετο τούτο στοιχείο, το οποίο, όπως προεκτέθηκε δέον να συντρέχει σωρευτικά µε το σκοπό βιοπορισµού του δράστη-διακινητή, προστέθηκε µε την τροποποίηση του οικείου άρθρου µε το Ν. 4139/2013. Και τούτο διότι, ο Νοµοθέτης µερίµνησε έτσι, για την αποφυγή καταχρήσεων εφαρµογής της παρούσας -ιδιαίτερα διακεκριµένης περίπτωσης του άρθρου 23 παρ. 2 α’- επί διακίνησης µικρής αξίας ναρκωτικών. Συνεπώς, όλες οι προηγηθείσες µε κριτήριο τον χρόνο τέλεσης του εν λόγω αδικήµατος και τη µη (έως την έκδοση του Ν.4139/2013) αµετάκλητη έκδοση απόφασης περιπτώσεις από τη νοµολογία, θα αξιολογηθούν για το µέλλον ως αδικήµατα κατ’ επάγγελµα διακίνησης του άρθρου 23 παρ. 2 α’ Ν. 4139/2013, µόνο αν το προσδοκώµενο όφελος του δράστη στις περιπτώσεις αυτές υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ. Άλλως, εφαρµόζεται το άρθρο 20 ή 22 του ως άνω νόµου, ανάλογα µε την περίπτωση.

   Στο ως άνω πλαίσιο, η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου [της ουσίας] για το απαιτούµενο από τη νέα διάταξη σωρευτικά ύψος του προσδοκώµενου οφέλους, το οποίο πρέπει να είναι ανώτερο του ποσού των 75.000 €, δεν µπορεί να ελεγχθεί µεν αναιρετικά από τον Άρειο Πάγο, πλην η κρίση αυτή πρέπει να είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη. ∆εν αρκεί, δηλαδή, να εκτιµάται από το δικαστήριο ότι το προσδοκώµενο όφελος του δράστη από τη διακίνηση των ναρκωτικών υπερβαίνει απλώς το άνω ποσό των 75.000 €, αλλά για την εξεύρεση του ύψους του προσδοκώµενου οφέλους του διακινητή ναρκωτικών ουσιών, το δικαστήριο είναι υποχρεωµένο να αιτιολογήσει ειδικά, αναλόγως της περιπτώσεως, το προσδοκώµενο, ήτοι το επιδιωκόµενο και αναµενόµενο όφελος, κέρδος ή αµοιβή, που αντικειµενικά είναι πρόσφορο να προσποριστεί στο συγκεκριµένο δράστη από τη διακίνηση της συγκεκριµένης ποσότητας και είδους ναρκωτικών, ανάλογα µε το ρόλο που έχει στη διακίνηση, γιατί το προσδοκώµενο όφελος διαφέρει κατά περίπτωση διαµεσολαβήσεως στην όλη διαδικασία της διακινήσεως των ναρκωτικών, και δη πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να παραθέσει πραγµατικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει το προσδοκώµενο όφελος κάθε καταδικασθέντος από τη συγκεκριµένη διακίνηση, πρέπει να αναφέρει την τιµή κτήσεως των συγκεκριµένων ποσοτήτων ναρκωτικών και την συµφωνηθείσα (και όχι την τρέχουσα στην αγορά) τιµή πωλήσεως αυτών ή την αναµενόµενη τιµή πωλήσεως αυτών στην αγορά στο συγκεκριµένο χρόνο όταν δεν έχει συµφωνηθεί ή πωληθεί ακόµα, αφού είναι δυνατόν να µην έχουν πωληθεί ακόµα τα ναρκωτικά ή οι τιµές τους να κυµαίνονται (ΑΠ 570/2015, ΑΠ 1329/2014, 17 ΑΠ 759/2014 όλες σε ΤΝΠ ΑΠ) (οράτε, όµως, και κατωτέρω υπό στοιχεία 2.3 του παρόντος).

   Επιπροσθέτως, όσον αφορά την παραδοχή του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου στο αιτιολογικό της προσβαλλόµενης απόφασης του, ότι ο κατηγορούµενος τέλεσε τις παραπάνω πράξεις διακίνησης µεγάλης ποσότητας ναρκωτικών κατ' επάγγελµα και ότι το προσδοκώµενο όφελος του κατηγορουµένου από τις πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ακατέργαστης κάνναβης βάρους 61.760 γραµµαρίων (κατοχής, αποθήκευσης, πώλησης κατ' εξακολούθηση και µεταφοράς) «υπερβαίνει το ποσό των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, καθόσον η τιµή του χασίς υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ το κιλό και κυµαίνονταν από 1.500 έως 2.000 ευρώ το κιλό», το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, που έκρινε επί εφέσεως του κατηγορουµένου, καταδικασθέντος σε πρώτο βαθµό για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κάνναβης µεγάλης ποσότητας και κατ' επάγγελµα, αναφεροµένου στην απόφαση του άρθρου 23, αλλά και του άρθρου 23 α' του Ν. 3459/2006, ορθά, ευµενέστερα για τους κατηγορούµενους, και χωρίς να χειροτερεύει τη θέση του εκκαλούντος αναιρεσείοντος κατηγορουµένου, εφάρµοσε την επιεικέστερη για τον κατηγορούµενο διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 4139/2013 και προέβη σε προσδιορισµό του προσδοκώµενου οφέλους του κατηγορουµένου, ως υπερβαίνοντος το ποσό των 75.000 ευρών, πλην όµως η παραπάνω αιτιολογία αυτή προσδιορισµού του ύψους του οφέλους κρίνεται ελλιπής και ανεπαρκής, καθόσον στον αναιρεσείοντα δεν αποδίδεται και αγορά της διακινηθείσας από αυτόν της ποσότητας κάνναβης, ώστε να ανήκει σε αυτόν ολόκληρο το αναµενόµενο από τη διακίνηση κέρδος, και δεν αναφέρεται η τιµή αγοράς ή απόκτησης της ποσότητας αυτής, αφού η τιµή πώλησης κατά τις παραδοχές ανέρχεται σε 92.640 έως 123.520 ευρώ και το προσδοκώµενο όφελος λογικά δεν µπορεί να ισούται µε ολόκληρο το αναµενόµενο τίµηµα πωλήσεως, αλλά πρέπει να αφαιρεθεί το τίµηµα αγοράς της άνω ποσότητας και τυχόν αµοιβές τρίτων διαµεσολαβητών (ΑΠ 759/2014, Ποιν∆ικ 2015,387).

   Συνεπώς, το προσδοκώµενο όφελος αναφέρεται στο «καθαρό κέρδος» που απεκόµισε ή επρόκειτο να αποκοµίσει ο κατ’ επάγγελµα διακινητής, που αφορά σε συγκεκριµένη ποσότητα συγκεκριµένου είδους ναρκωτικής ουσίας.

   Τέλος, δέον να σηµειωθεί ότι κατά την εξεταζόµενη διάταξη, για τη στοιχειοθέτηση της κατ’ επάγγελµα διακίνησης ναρκωτικών χρειάζεται όχι µόνο δόλος (γνώση και αποδοχή) της διακίνησης των τελευταίων, αλλά και ο σκοπός του πορισµού συγκεκριµένου 18 περιουσιακού οφέλους (άνω των 75.000 ευρώ) ως σταθερού εισοδήµατος προς βιοπορισµό. Πρόκειται για έγκληµα υπερχειλούς υποκειµενικής υπόστασης ή αλλιώς στενότερης αντικειµενικής υπόστασης6 . Σαφές είναι ότι η επίτευξη του συγκεκριµένου σκοπού δεν είναι απαραίτηση για την ολοκλήρωση του εγκλήµατος της κατ’ επάγγελµα διακίνησης, το οποίο είναι τετελεσµένο ήδη µε την επέλευση της διακινδύνευσης του εννόµου αγαθού της ζωής και της ακεραιότητας αόριστου αριθµού ανθρώπων από οιαδήποτε πράξη διακίνησης εντός του πλαισίου µιας οργανωµένης δράσης (µε συγκεκριµένη υποδοµή : εξοπλισµό, µεταφορικά µέσα, στελέχωση «δικτύου» επαφών) µε σκοπό τον πορισµό σταθερού εισοδήµατος. Αν στη συνέχεια, ή, όπως συµβαίνει συχνά στο υπό εξέταση έγκληµα, ταυτόχρονα πραγµατωθεί και ο σκοπός του δράστη, η κατ’ επάγγελµα διακίνηση θα έχει περατωθεί και ουσιαστικά. Όπως συµβαίνει γενικά στα εγκλήµατα υπερχειλούς υποκειµενικής υπόστασης, ζήτηµα προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία του συγκεκριµένου στοιχείου της νοµοτυπικής µορφής του ως άνω αδικήµατος. Κατά µια άποψη, ο εν λόγω σκοπός πορισµού του ανωτέρω ποσοτικώς προσδιορισµένου εισοδήµατος µέσω της διακίνησης ναρκωτικών παραµένει αποκλειστικά στοιχείο της υποκειµενικής υπόστασης και αντιµετωπίζεται στο χώρο του καταλογισµού7 . Κατά άλλη άποψη, ο σκοπός αυτός συνιστά υποκειµενικό στοιχείο του αδίκου και, αν δεν συντρέχει, η πράξη δεν είναι ούτε αρχικά άδικη8 . Κατά τρίτη άποψη, η οποία είναι µάλλον και η κρατούσα, από τον πρόσθετο σκοπό προκύπτει και το αντικειµενικό στοιχείο ότι η πράξη, όπως επιχειρείται από το δράστη, είναι πρόσφορη να οδηγήσει στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.

   Η τελευταία άποψη φαίνεται να είναι η ορθότερη γενικά, αλλά και σε σχέση µε το εξεταζόµενο αδίκηµα της κατ’ επάγγελµα διακίνησης. Στα πλαίσια της άποψης αυτής, ο όρος «και το προσδοκώµενο όφελος του κατ’ επάγγελµα διακινητή δράστη…» σηµαίνει ότι : α) η κατ’ επάγγελµα διακίνηση, όπως επιχειρείται από το δράστη, είναι πρόσφορη να οδηγήσει σε πρόσκτηση οικονοµικού οφέλους και, µάλιστα, ποσού άνω των 75.000 ευρώ και ότι β) η βούληση του δράστη κατατείνει στην σταθερή και µόνιµη πρόσκτηση του οφέλους αυτού, το οποίο, µάλιστα, προορίζεται για να του εξασφαλίζει τα «προς το ζην». Με την έννοια αυτή, για τη στοιχειοθέτηση (αρχικά) άδικης κατ’ επάγγελµα διακίνησης ναρκωτικών, θα πρέπει η δράση του υπαιτίου (υποδοµή, όπως λεπτοµερώς 6 Βλ. Α. Παπαδαµάκη, ο.π. σελ.145 επ. (αναλογικώς εφαρµοζόµενα). 7 Βλ. Α. Παπαδαµάκη, ο.π. σελ.145 επ. 8 Βλ. Χ. Μυλωνόπουλου, ο.π. σελ.526 επ. 9 Βλ. Ε. Συµεωνίδου-Καστανίδου, Ο παράνοµος χαρακτήρας του περιουσιακού οφέλους στο έγκληµα της εκβίασης, σε Μελέτες ουσιαστικού ποινικού δικαίου, β’ έκδοση, σελ. 979 επ.) να είναι πρόσφορη να οδηγήσει σε πρόσκτηση παράνοµου περιουσιακού οφέλους (άνω των 75.000 ευρώ) και µάλιστα για βιοπορισµό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr