info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // Ανέγερση αθλητικής εγκατάστασης
Ανέγερση αθλητικής εγκατάστασης

Ανέγερση αθλητικής εγκατάστασης

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ΓΟΚ/85, προκειμένου να χορηγηθεί από την Πολεοδομία οικοδομική άδεια για την ανέγερση αθλητικής εγκατάστασης, ζητείται η έγκριση της Γ.Γ.Α. για τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης. Η Γ.Γ.Α. εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Μελετών χορηγεί την έγκριση αυτή μετά από έλεγχο της μελέτης που καλείται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει σε δυο αντίγραφα. Αναλυτικότερα ζητούνται :

α) Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο πέραν των ιδιοκτησιών, των δρόμων με διαστάσεις , των υψομέτρων , των αποτυπώσεων κλπ, θα αναγράφεται αναλυτικά με έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία το νομικό καθεστώς αναφορικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους ισχύοντες όρους δόμησης. Εάν πρόκειται για περιοχή εκτός σχεδίου ,το τοπογραφικό συμπληρώνεται με οδοιπορικό προσπέλασης στο χώρο, καθώς και με εντοπισμό του σε χάρτη της ευρύτερης περιοχής.

β) Δικαιολογητικά με τις απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις (δασαρχείο , αρχαιολογία κλπ)

γ) Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου : διάγραμμα κάλυψης, σχέδιο γενικής διάταξης όπου θα εμφανίζονται όλες οι υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις καθώς και αναλυτική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του έργου, κατόψεις, τομές, όψεις της κάθε εγκατάστασης, διαγράμματα ορατότητας κλπ. Τα σχέδια θα είναι τα ίδια με αυτά που θα υποβληθούν στην Πολεοδομία για την οικοδομική άδεια. Στο διάγραμμα κάλυψης απαραίτητα θα περιλαμβάνεται ο τρόπος αντιμετώπισης των απαιτήσεων σε θέσεις στάθμευσης.

δ) Τεχνική έκθεση: θα περιγράφεται η όλη εγκατάσταση, ο τρόπος λειτουργία της και οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται. Επίσης θα περιλαμβάνεται συνοπτικά ο τρόπος κατασκευής της εγκατάστασης ( υλικά και εργασίες).

Επισημαίνεται ότι η ΓΓΑ είναι αρμόδια μόνο για τις αμιγείς αθλητικές χρήσεις και δραστηριότητες, σύμφωνα με την διάκριση που γίνεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Κτιριοδομκού Κανονισμού όπως ισχύει. Η χορηγούμενη έγκριση της Γ.Γ.Α. ως προς τη λειτουργικότητα, δεν αναπληρώνει ή υποκαθιστά κάτι από τα ζητούμενα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, ούτε απαλλάσσει τους μελετητές από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων και κανονισμών της Πολεοδομικής νομοθεσίας. Σ αυτά τα πλαίσια κατά την πορεία του ελέγχου της μελέτης από την Γ.Γ.Α., είναι ενδεχόμενο να ζητηθούν επί πλέον δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τη νομιμότητα της προς ανέγερση αθλητικής εγκατάστασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 6/17-10-78 ΦΕΚ 538Δ’, προκειμένου ν’ανεγερθεί αθλητική εγκατάσταση σε εκτός σχεδίου περιοχή, η Γ.Γ.Α. μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, προτείνει στην κατά περίπτωση αρμόδια αρχή την έγκριση και θέσπιση των όρων και περιορισμών δόμησης που θα ισχύουν για την αθλητική εγκατάσταση. Για να εξετάσει λοιπόν, η Γ.Γ.Α. το αίτημα και να διαμορφώσει τις προτάσεις της για τους όρους δόμησης, πρέπει να υποβληθούν στη Δ/νση Μελετών σε δυο αντίγραφα όλα τα αναφερόμενα στην παρ. 1. του παρόντος, δεδομένου ότι η έγκριση της μελέτης ως προς την λειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση για την πρόταση όρων δόμησης.

Επισημαίνεται ότι η ΓΓΑ στην διαμόρφωση της πρότασής της για τους όρους δόμησης θέτει ως όριο σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση ( συντελεστή δόμησης) της έκτασης το καθοριζόμενο στους γενικούς όρους της εκτός σχεδίου δόμησης που είναι σ.δ.= 0,20 , με μικρές αποκλίσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο αιτήματα των ΟΤΑ. Είναι επίσης αυτονόητο, ότι κατά την πορεία του ελέγχου του αιτήματος από την Γ.Γ.Α. είναι ενδεχόμενο να ζητηθούν επί πλέον δικαιολογητικά που να πιστοποιούν την νομιμότητα της προς ανέγερση αθλητικής εγκατάστασης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr