info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Νέα // Ειδικές ρυθμίσεις Στρατοδικείου Αθηνών
Ειδικές ρυθμίσεις Στρατοδικείου Αθηνών

Ειδικές ρυθμίσεις Στρατοδικείου Αθηνών

Οι Στρατιωτικοί Δικαστές, οι Δικαστικοί Γραμματείς και το υπόλοιπο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Στρατοδικείου δηλώνουν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου την εκάστοτε ισχύουσα διεύθυνση κατοικίας τους με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και τον τηλεφωνικό αριθμό της οικίας του. Με μέριμνα του Γραμματέα του Δικαστηρίου συντάσσεται σχετικός πίνακας με αυτά τα στοιχεία, αντίγραφο του οποίου δίνεται στον Πρόεδρο και στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου, ενώ άλλο αντίγραφο τηρείται σε φάκελο που έχει ο Γραμματέας Υπηρεσίας.

Οι Στρατιωτικοί Δικαστές που απομακρύνονται από την έδρα τους κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών και βρίσκονται εντός της Ελλάδος οφείλουν να δηλώσουν στον Πρόεδρο του Στρατοδικείου τον τόπο διαμονής τους. Οι Αντεισαγγελείς υποβάλουν την ίδια δήλωση και στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας. Η δήλωση είναι γραπτή και αναφέρει επίσης το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής και έναν τηλεφωνικό αριθμό σταθερού τηλεφώνου. Τυχούσα αλλαγή των παραπάνω στοιχείων αποτελεί ευθύνη του δηλούντος, ο οποίος άμεσα υποχρεούται να την δηλώσει αρμοδίως. Την ίδια υποχρέωση έχει, ανάλογα, και το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Στρατοδικείου. Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και για την απομάκρυνση του Δικαστικού λειτουργού που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ.2 ν. 2304/1995 (Κώδικας Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων).

Οι άδειες στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό υπογράφονται και χορηγούνται από τον Πρόεδρο του Στρατοδικείου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα ή του Ανακριτή, κατά περίπτωση. Στο Στρατοδικείο Αθηνών το Δικαστήριο, η Εισαγγελία, οι γραμματείες και κάθε ανακριτικό τμήμα, χρησιμοποιούν σφραγίδα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του π.δ. 21/2002. Ο Πρόεδρος του Στρατοδικείου διαθέτει τον κατά την κρίση του κατάλληλο χώρο προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ένωση γνωστοποιεί στον Πρόεδρο ποιο εκ των μελών της, θα συνεργάζεται με αυτόν (Πρόεδρο) για θέματα ασφαλείας και άλλων ζητημάτων, όσον αφορά τον χώρο αυτό.

Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ώστε οι Στρατιωτικοί Δικαστές που υπηρετούν στο Στρατοδικείο να ενημερώνονται για τον τρόπο λειτουργίας υπηρεσιών, με τις οποίες κατά καιρούς συνεργάζονται (π.χ. ιατροδικαστικές αρχές, αστυνομικές υπηρεσίες κ.λπ.). Στο ισόγειο του κτιριακού συγκροτήματος που στεγάζεται το Στρατοδικείο, υπάρχουν δύο πίνακες ανακοινώσεων, ένας για το Δικαστήριο και ένας για την Εισαγγελία, στους οποίους με μέριμνα των Γραμματέων (Δικαστηρίου και Εισαγγελίας) αναρτώνται έγγραφα προς ενημέρωση του κοινού. Επίσης υπάρχει και αναλυτική έκθεση του χρηματικού ποσού που τυχόν κληθούν να καταβάλλουν οι εκάστοτε καταδικαζόμενοι. Μέχρις ότου εκδοθούν τα σχετικά π.δ. που ορίζονται από το άρθρο 146 του Ν. 2304/1995 “περί κυρώσεως του Κώδικα Δικαστικού Σώματος ΕΔ” οιαναφερόμενοι στις προηγούμενες παραγράφφους Δικαστικοί Λειτουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν να φέρουν αξιοπρεπή ένδυση συνάδουσα προς την ιδιότητά τους. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό οφείλει να προσέρχεται στην υπηρεσία του και να ασκεί τα καθήκοντά του κατά τα υπό των στρατιωτικών κανονισμών εκάστοτε οριζόμενα το πρώτο και κατά τα από τη σχετική νομοθεσία η οποία διέπει τη σχέση του με το δημόσιο το δεύτερο.

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

35 χρόνια παραστάσεων σε Στρατοδικεία

Γιατί η υπεράσπιση σας χρειάζεται τον κατάλληλο Δικηγόρο

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr