info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Κατηγορίες Άρθρων // Άλλοι Τομείς

Κατηγορία

Άλλοι Τομείς

Αφορμή για τη συγγραφή του παρόντος άρθρου στάθηκε το γεγονός των αντίθετων δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από τοπικά δικαστήρια για το ίδιο νομικό αντικείμενο. Η Θάσος, όπως και άλλες περιοχές της Ελλάδας απολάμβανε προνομίων κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας εξαιτίας της εκούσιας παράδοσής της στους Τούρκου: ως εκ τούτου υπήρξε μη δορυάλωτη (κατακτηθείσα), γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τους ελάχιστους φόρους που πλήρωνε το νησί.

Οι βασικές διαφορές των δύο θεσμών

Στην καθημερινότητα μας όλοι είμαστε λίγο – πολύ εξοικειωμένοι με έννοιες όπως κυριότητα, επικαρπία, υποθήκη, τα λεγόμενα δηλαδή εμπράγματα δικαιώματα.

Η σοβαρή καθυστέρηση της επιστροφής του ποσού, αποδίδεται στην αρρυθμία που εμφανίζει το Ελληνικό Κτηματολόγιο, μετά την μετατροπή του σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, µε αίτηµα τη διαµεσολάβησή του για την επιστροφή από το «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Εν όψει της καταληκτικής ημερομηνίας 28/2/2020 για τη γνωστοποίηση της επιλογής των συζύγων να κάνουν χωριστή δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παραθέτει σειρά ερωτήσεων - απαντήσεων:

1. Πώς μπορώ να γνωστοποιήσω την επιλογή μου να υποβάλω χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος;

Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στον σύνδεσμο:

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν σε φορολογικά θέματα για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

 

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν σε φορολογικά θέματα για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, δημοσίευσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Κοινοποίηση νέας πράξης, μετά από επανάληψη διαδικασίας εντός έτους από την επίδοση της απόφασης

 

Χρήση 1994. Παραγραφή. Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ για τυπικό λόγο με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Κοινοποίηση νέας πράξης, μετά από επανάληψη διαδικασίας εντός έτους από την επίδοση της απόφασης. Άρθρο 87 παρ. 4 του . 2362/1995.

ΔΠΑ 15456/2019, 32ο Τμήμα

Οι Λέσχες καπνιστών

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και στους λοιπούς δημόσιους χώρους, επιτρέπεται όμως υπό προϋποθέσεις σε ξεχωριστούς -ιδιωτικούς- χώρους, δηλαδή σε λέσχες καπνιστών γνωστοί στο εξωτερικό ως Smokers Lounges.

Επιβολή προστίμου σε επιχείρηση τυποποιήσεως και συσκευασίας ελαιολάδου και λοιπών ελαίων εξαιτίας παρεμποδίσεως του ελέγχου.

Για την επιβολή του επίδικου προστίμου αρκεί η διαπίστωση ότι δεν κατέστη εφικτός ο έλεγχος από πράξεις ή παραλείψεις συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία δεν είναι αναγκαίο να είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχειρήσεως.

Επίσης, δεν απαιτείται για την επιβολή του επίδικου προστίμου η συνδρομή υπαιτιότητας στο πρόσωπο αυτού που παρεμπόδισε τον έλεγχο.

Το γραφείο μας διαθέτει συνεργάτιδα-διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υ.Δ.Α.Δ.

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών , ο οποίος εισήχθη στην Ελλάδα με το Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α΄211/16-12-2010) – «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις κατ’ εφαρμογή της «Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 21ης Μαίου 2008».

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Άλλοι Τομείς
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr