info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Κατηγορίες Άρθρων // Άλλοι Τομείς

Κατηγορία

Άλλοι Τομείς

Οι Λέσχες καπνιστών

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και στους λοιπούς δημόσιους χώρους, επιτρέπεται όμως υπό προϋποθέσεις σε ξεχωριστούς -ιδιωτικούς- χώρους, δηλαδή σε λέσχες καπνιστών γνωστοί στο εξωτερικό ως Smokers Lounges.

Επιβολή προστίμου σε επιχείρηση τυποποιήσεως και συσκευασίας ελαιολάδου και λοιπών ελαίων εξαιτίας παρεμποδίσεως του ελέγχου.

Για την επιβολή του επίδικου προστίμου αρκεί η διαπίστωση ότι δεν κατέστη εφικτός ο έλεγχος από πράξεις ή παραλείψεις συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία δεν είναι αναγκαίο να είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχειρήσεως.

Επίσης, δεν απαιτείται για την επιβολή του επίδικου προστίμου η συνδρομή υπαιτιότητας στο πρόσωπο αυτού που παρεμπόδισε τον έλεγχο.

Το γραφείο μας διαθέτει συνεργάτιδα-διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υ.Δ.Α.Δ.

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών , ο οποίος εισήχθη στην Ελλάδα με το Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α΄211/16-12-2010) – «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις κατ’ εφαρμογή της «Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 21ης Μαίου 2008».

Η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή της παρεμπόδισης ελέγχου, της υποτροπής σε μη συμμόρφωση, συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η σφράγιση της εν λόγω επιχείρησης από την αδειοδοτούσα αρχή.

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία.

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας αρχής. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας αυτής καθορίζονται στις υγειονομικές διατάξεις, αλλά και σε άλλες διατάξεις, όπως για παράδειγμα στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αξίζει να τονιστεί ότι για ορισμένες επιχειρήσεις υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο χορήγησης ή στην αναγκαιότητα έκδοσης της άδειας.

Οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποίησαν τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Άλλοι Τομείς
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr