info@provataslaw.gr

2310 270 580

Αρχική // Κατηγορίες Άρθρων // Άρθρα συνεργατών

Κατηγορία

Άρθρα συνεργατών

Οι Λέσχες καπνιστών

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και στους λοιπούς δημόσιους χώρους, επιτρέπεται όμως υπό προϋποθέσεις σε ξεχωριστούς -ιδιωτικούς- χώρους, δηλαδή σε λέσχες καπνιστών γνωστοί στο εξωτερικό ως Smokers Lounges.

Επιβολή προστίμου σε επιχείρηση τυποποιήσεως και συσκευασίας ελαιολάδου και λοιπών ελαίων εξαιτίας παρεμποδίσεως του ελέγχου.

Για την επιβολή του επίδικου προστίμου αρκεί η διαπίστωση ότι δεν κατέστη εφικτός ο έλεγχος από πράξεις ή παραλείψεις συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία δεν είναι αναγκαίο να είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχειρήσεως.

Επίσης, δεν απαιτείται για την επιβολή του επίδικου προστίμου η συνδρομή υπαιτιότητας στο πρόσωπο αυτού που παρεμπόδισε τον έλεγχο.

Ο αντικαπνιστικός νόμος και η λέσχη καπνιστών. Σύγκριση με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο νόμος 4633/2019 απαγόρευσε το κάπνισμα αλλά και το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε όλους τους δημόσιους κλειστούς χώρους χωρίς εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο νόμος , το κάπνισμα απαγορεύεται «σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης».

Κατά το άρθρο 928 εδ. α του Α.Κ., σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει τα νοσήλεια και τα έξοδα κηδείας σ` εκείνον που κατά νόμο βαρύνεται με αυτά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 εδ β` και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι η αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια, επέλευση ζημίας και αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και της ζημίας.

Παράνομη είναι η συμπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέμει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος, μπορεί δε η συμπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισμένης ενέργειας.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 931 Α.Κ. "η αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης αν επιδρά στο μέλλον του".

Ως «αναπηρία» θεωρείται κάποια έλλειψη της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου, ενώ ως «παραμόρφωση» νοείται κάθε ουσιώδης αλλοίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου, η οποία καθορίζεται όχι αναγκαίως κατά τις απόψεις της ιατρικής, αλλά κατά τις αντιλήψεις της ζωής.

Κατά τη διάταξη του άρθ. 930 § 1 εδ. α ΑΚ η αποζημίωση των άρθ. 928- 929 ΑΚ, που αναφέρεται στο μέλλον, καταβάλλεται σε χρηματικές δόσεις κατά μήνα. Η διάταξη αφορά στην αποκατάσταση των διαρκών και περιοδικών μελλοντικών ζημιών, λόγω θανατώσεως του υπόχρεου σε διατροφή ή σε παροχή υπηρεσιών (άρθ. 928 § 2 ΑΚ), καθώς και λόγω μελλοντικών στερήσεων, αυξήσεως δαπανών ή απώλειας υπηρεσιών (άρθ. 929 ΑΚ).

Από τη διάταξη του άρθρου 928 εδ. β` ΑΚ, που παρέχει αξίωση αποζημίωσης και σε εκείνον που είχε απέναντι στο θανατωθέντα αξίωση διατροφής από το νόμο συνάγεται ότι η αξίωση αυτή αποτελεί γνήσια αξίωση αποζημίωσης και αποσκοπεί να φέρει το δικαιούχο της διατροφής στη θέση που θα βρισκόταν αν δεν θανατωνόταν ο υπόχρεος να τον διατρέφει. Eτσι, από άποψη έκτασης η αποζημίωση αυτή, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 1389 επ., 1442 επ., και 1485 επ.

   Ο δικαιούχος του σήματος έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση προσβολής του, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων άρθρων 150 παρ. 1, 2, 3, 5, 6 και 151 παρ. 2 και 4 ν. 4072/2012 στις ακόλουθες αξιώσεις:

 (α) αξίωση για άρση της προσβολής και παράλειψη αυτής στο μέλλον, η οποία μάλιστα δεν προϋποθέτει υπαιτιότητα του προσβάλλοντος τρίτου ούτε και επέλευση ζημίας του δικαιούχου του σήματος φήμης,

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Άρθρα συνεργατών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Όμιλος Νομικών Προβατά Σωκράτη

Our firm has an excellent reputation and is known for providing quality, individualized service and attention to clients needing services. Our team members are specialized in different fields of law. Do not hesitate to contact us and we will redirect you to the most suitable lawyer taking into account the nature of your case.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που συνεχώς εξελίσσονται. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Όμιλος Νομικών Σωκράτη Προβατά

Μητροπόλεως 44, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 270 580

2310 233 821

info@provataslaw.gr

www.provataslaw.gr